DORA LYDERYSTĖ VADOVAMS

 

Seminarą veda Aleksandras Havardas (Alexandre Havard), Havardo Doros Lyderystės instituto (Havard Virtuous Leadership Institute, www.hvli.org) įkūrėjas. Jis gimė Paryžiuje, teisės mokslų studijas baigė Prancūzijoje, dirbo įvairiose Europos šalyse. Dabar gyvena ir dirba Maskvoje, veda doros lyderystės seminarus aukščiausios grandies vadovams ir universiteto studentams. Skaitė paskaitas Jungtinėse Amerikos valstijose (US Army War College, Harvard Business School, Corporation Service Company). Jo knyga Dora Lyderystė (Virtuous Leadership, New York, 2007) išversta į 15 kalbų (lietuvių kalba ji bus išleista 2014 metų vasario mėnesį). Aleksandras Havardas yra knygos Created for Greatness: The Power of Magnanimity (Washington, 2011) autorius. Daugiau apie lektorių ir jo mokymus: www.hvli.org

 

Kam skirtas seminaras?

 

Dora lyderystė vadovams skirta visiems vadovams, kurie siekia ugdyti savo vadovavimo sugebėjimus ir mokytis priimti efektyvius sprendimus. Šis dorybėmis paremtas lyderystės seminaras remiasi senovės mokymu, kuris nesensta ir plačiai taikomas šiandien, nes paliečia pačią žmogaus prigimtį. Dora lyderystė tinka visų sričių ir įvairios patirties vadovams.

 

Seminaro data ir vieta

 

2014 m. vasario 21 d. 13.00 – 16.00  val. Vilniaus centre (tikslesnė vieta bus nurodyta užsiregistravusiems dalyviams).

 

Dalyviai

 

20 - 30 įvairių įmonių, įstaigų ir visuomeninių organizacijų vadovų.

 

Seminaro dalyvio mokestis

 

450 Lt (350 Lt, jei užsiregistruosite iki 2014 m. vasario 1 d.).

 

Registracija

 

Išankstinė registracija būtina. Registracijos anketą rasite ČIA. Užpildytą anketą siųskite Tarptautinės lyderystės akademijos el. paštu: info@tla.lt

 

Papildoma informacija

 

Seminaro organizatorius VšĮ Tarptautinė lyderystės akademija: www.tla.lt

 

Daugiau informacijos apie šį renginį tel. 8-65623723 arba el. paštu info@tla.lt

 

Seminaras vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. Pavaišinsime jus kava, arbata. Turėsite galimybę trumpam susitikti su lektoriumi ir pasikviesti jį į savo organizaciją vidiniams mokymams.

 

Aleksandras Havardas sako:

 

„Dorybė – tai raktas į sėkmingą vadovavimą ir sprendimų priėmimą. Dora lyderystė padeda visiems pasiekti asmeninį meistriškumą, ugdant didžiadvasiškumo, išmintingumo, teisingumo, narsumo ir susivaldymo dorybes. Lyderystė yra ne įgūdis ir ne metodas, bet gyvenimo būdas. Tai charakteris, dorybė ir elgsena.

 

Dora lyderystė pritaiko senovės Europos filosofijos išmintį šiuolaikinei organizacijai. Ji peržengia įprastą lyderystės suvokimą, kuris kalba apie charizmą, vadovavimo stilių, įvairių manipuliacijos metodikų panaudojimą.

 

Doros lyderystės mokymai skatina dalyvius peržvelgti savo lyderystės įsitikinimus ir savo profesinės bei asmeninės sėkmės kriterijus klasikinių dorybių šviesoje. Tai parodo, kokią įtaką dorybės daro efektyviam sprendimų priėmimui, sėkmingam strateginiam planavimui, konsensuso kūrimui, efektyviam bendravimui, pasitikėjimo ir lojalumo stiprinimui, motyvacijai, vadovo asmenybės ugdymui ir autentiškos įmonės kultūros kūrimui.

 

 

Dora lyderystė padeda geriau suprasti klasikines dorybes ir jas praktikuoti. Ji padeda visiems atpažinti savo silpnybes ir stiprybes lyderystės srityje ir skatina profesinį bei asmeninį tobulėjimą.“