Vadovo pusiausvyra


2012 07 03

 /parengta pagal pranešimą VADOVE, NEBŪK LEKIANTIS NEGYVĖLIS, pranešėjas Veinas Kordeiro, medžiaga garsinimui/

 

Daugelis esame išsikėlę didelių tikslų gyvenime. Kai jų siekiame su entuziazmu ir atkaklumu, visuomet uždegame ir kitus tuo pačiu siekimu. Kai kalbame kitiems apie savo didelę, įkvepiančią, naują, neįprastą ateities viziją, aplink mus pradeda burtis bendraminčiai. Tokiu būdu neišvengiamai tampame lyderiais, vedame ta vizija degančius arba norinčius prisidėti žmones. Kai pradedame planuoti organizacijos veiklą, daryti atliktinų darbų sąrašą, įsisukame į labai aktyvią veiklą. Tuomet prisiimame daugiau atsakomybės. Siekiame, kad komanda arba visa organizacija būtų sėkminga. Lyderio vizija suteikia jam ir kitiems naujų jėgų. Visi vadovai nuolat skuba, siekia viską suspėt. Vadovaudami, jaučiamės stiprūs ir neįveikiami. Nejaučiame jokio poreikio sustoti, pamąstyti, pailsėti, pasimelsti, atitrūkti nuo kasdienybės, atsipalaiduoti, gėrėtis gamta, šeima, laimėjimais.

 

Tačiau lyderio atsakomybės našta irgi auga ir vis didėja. Darbo krūvis vieną dieną tampa nebepakeliamu. Sumažėja ir džiaugsmas. Visa tai labai sekina jėgas ir vidinę energiją. Visas darbas tampa nebemielu. Tie žmonės, kurie irgi degė ta pačia vizija, pradeda mus erzinti ir nervinti. Sumažėja ir lyderio kūrybingumas. Jis daro vis daugiau klaidingų sprendimų. Jo mintyse vis daugiau baimės, nerimo, nusivylimo. Jo kūną pradeda valdyti nuovargis, tingumas, nuobodulys. Jo širdyje atsiranda tuštuma, išsekimas, dvasinė sausra. Fizinį išsekimą dažnai lydi nesėkmės ir konfliktai šeimoje bei darbo vietoje.

 

Ką daryti? Kaip išlaikyti pusiausvyrą? Tuomet reikia prisiminti, kad esame žmonės ir negalime darbuotis be poilsio, be sustojimo, be atsinaujinimo. Siekdami didelių tikslų, atlikdami daug darbų, vesdami kitus į nuostabios vizijos įgyvendinimą, turime pasikrauti vidinės energijos, fizinių jėgų ir dvasinės stiprybės. Turime skirti laiko poilsiui tam, kad ir vėl turėtume daugiau energijos savo darbams.

 

2010 metais Klaipėdoje vykusios Pasaulinės lyderystės konferencijos (DVD formatu) pranešėjas VEINAS KORDEIRO savo pranešime “VADOVE, NEBŪK LEKIANTIS NEGYVĖLIS” labai vaizdžiai parodė, kad kiekvienas žmogus turi savo vidinės energijos indą arba emocinį rezervuarą, kuris išsenka ir kurį reikia nuolat papildyti. Jis sakė: „Yra dvi žarnelės. Per vieną viskas išteka, per kitą įteka. Jei įteka ir išteka maždaug po lygiai, serotonino kiekis nekinta – viskas puiku. Jei indas laiku papildomas, nuostabu. Gali suktis toliau. Bet jei ištekėt pradeda daugiau nei įtekėt, pradedi sekti iš vidaus. Kai priartėjama prie štai šios ribos, turi įsijungti aliarmo sistema. Nes tai reiškia, kad tau ant nosies nerimo priepuolis. Ir tu tai pajunti savo kailiu. Jei ir toliau nepapildai, lygis nusenka iki antros žymos. Tau pasireikš emocinis išsekimas. Jei ir tai ignoruosi, veikiai tapsi vadovu-lekiančiu negyvėliu. Jei ir toliau nesisaugosi, ir lygis pasieks šią ribą, tave ištiks nervinis išsekimas. Pasiekus kiekvieną ribą, turi įsijungti aliarmas. Privalai žinot, kas pripildo tavo indą ir kas jį ištuština.“

 

Veinas priminė, kad, būdami labai užsiėmę, išsekiname savo energijos indą. Todėl turime nuolat skirti laiko to indo papildymui. Tai gali būti pasivaikščiojimas parke, krepšinio žaidimas, mėgstamos knygos skaitymas, išvyka į kaimą, važinėjimas motociklu, darbas sode, apsilankymas teatre ar koncerte. Kiekvienas žmogus turi atrasti tai, kas pripildo būtent jo energijos indą. Kuo daugiau darbų turime, tuo daugiau laiko reikia ir vidinės energijos atnaujinimui.

 

Pranešėjas sakė, kad būtina pasidaryti du sąrašus. Tai būtina atlikti raštu. Viename surašyti tai, kas sekina mūsų rezervuarą, kitame tai, kas papildo. Jis davė tokį pasiūlymą sutuoktiniams: „Tegul tą patį padaro ir jūsų sutuoktinis. Turite žinoti, kas stiprina, pripildo jūsų žmoną. Patarčiau padaryt štai ką: kai abu baigsite sąrašą, apsikeiskit lapeliais. Pasiimk žmonos, o žmonai duok savo. Per kitą mėnesį melskitės dėl tų dalykų. Meldžiuosi už žmoną: Viešpatie, leisk man būti tokiu, kuris sustiprina ir papildo ją. Kad padėčiau jai neišsekti. Kartu tai darant, užsimezga labai stipri draugystė. Tai labai padeda.“ Pastorius Veinas tai praktikuoja ir mano, kad tai labai svarbu jo santuokos stiprinimui. Turime ieškoti būdų, kaip „maitinti“ santuokos santykius. Tikiu, kad daugelis santuokų sustiprėtų, jei pritaikytų šį principą. O geri santykiai šeimoje visada daro stiprią teigiamą įtaką ir vadovo darbe.

 

Gyvenimas nestovi vietoje ir mes prarandame pusiausvyrą, kurią turėjome prieš metus ar prieš savaitę. Mūsų įmonė, mūsų šeima, mūsų sveikata nuolat keičiasi, juda, auga. Kiekvienoje gyvenimo srityje tam tikru laiku susiduriame su didesniais iššūkiais nei įprasta. Tokių pokyčių metu labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Tam reikia daug lankstumo. Kartais įmonės problemos taip susikaupia, kad turime joms skirti daugiau laiko. Bet kai darbe atsiranda daugiau pusiausvyros, turime skirti daugiau laiko šeimai ir kitiems santykiams. Būna ir tokių laikotarpių, kai turime paskirti daugiau laiko tam, kad pasirūpintume savo sveikata. Kaip atpažinti, kuriai sričiai turime skirti daugiau dėmesio? V. Kordeiro savo pranešime sakė: „Kai širdis yra arti Šventosios Dvasios, gali gyventi gyvenimą, kuris nuolat kinta.“ Dievo dvasia nuolat mums parodo, kurioje srityje turėtume labiau padirbėti. Ji nuolat mums kalba ir sako, į ką turime tam tikru metu labiau susikoncentruoti. Tereikia tik jos klausytis. Tai padės gyventi subalansuotą gyvenimą ir išlaikyti pusiausvyrą audrų metu.

 

Vadovai ir daugelis labai užimtų žmonių taip pripildo kiekvieną savaitės ir metų dieną, kad nebelieka vietos poilsiui. Visi darbai atrodo svarbūs ir skubūs. Norime per dieną nuveikti kuo daugiau darbų. O tai dažnai veda į fizinį nuovargį, emocinį perdegimą ir dvasinį išsekimą. Ką daryti? Pranešėjas pasiūlė planuoti darbus aplink poilsį. Jis dalinosi savo metodu: „Kalendoriuje nebeprisirašau darbų, o tada ieškau vietos poilsiui. Žinokit, tai labai pravartu. Dabar aš pirmiau planuoju pertraukas, o tik paskui darbus. Padarysiu pertrauką čia. Va tada aplankysiu savo dukrą. Tą ir tą asmenį aplankysiu tada ir tada. O šituo metu aš rašysiu. Va taip jau geriau. Puiku. O tada aplink poilsio laiką prisirašau darbinės veiklos. Kartais tenka lengvai pakoreguot, bet ne iš esmės. Visai kiti nustatymai. Mano žmona jaučiasi labai laiminga. Nes žino, kad tą ir tą savaitę važiuosim pas dukrą. Čia darysim pertrauką. Ir ji laukia to laiko. Ji tokia laiminga...“ Pasak Veino, toks metodas leidžia planuoti poilsį iš anksto. Be to, taip lengviau surasti žmones, kurie mus pavaduos poilsio ir atostogų dienomis. Kai planuojame veiklą, atsižvelgdami į poilsį, turime daugiau galimybių papildyti savo energijos indą. Taip planuodami tampame veiksmingesni ir sėkmingesni savo veikloje.

 

Jau keletą metų teikiu vadovų koučingo paslaugas. Mano patirtis rodo, kad kartais vadovui būna labai sunku. Sakoma, kad viršūnėje jautiesi vienišas. Vadovų koučingo sesijų metu dažnai girdžiu, kad vadovai neturi su kuo atvirai pasikalbėti apie savo gyvenimą, veiklą, problemas, viziją. Dažnai jų santykiai ir su sutuoktiniu būna įtempti. Vadovus neretai vargina konfliktai, kurie išryškėja susirinkimų metu. Kitiems ramybės neduoda ilgai neišsprendžiamos arba besikartojančios problemos, finansiniai sunkumai. Visa tai taip giliai įsišaknija jo širdyje, kad vieną dieną jis nebeištveria ir išlieja savo pyktį ir nepasitenkinimą ant bendradarbio, pavaldinio ar šeimos nario. Blogiausia yra tai, kad tai, kartojasi, nes vadovas neturi kam ramiai apie tai papasakoti. Tokiais atvejais jiems reikia bent vieno žmogaus, su kuriuo jie galėtų pasikalbėti. Pranešėjas V. Kordeiro sako: „Taigi turiu porą žmonių, su kuriais galiu išsikalbėt apie viską. Sakau: man reikia išsikraut. Jie uždaro duris ir sako: rėžk. Tai vyresni už mane asmenys. Jie man padeda. Jei pasakau, ko kitiems nederėtų girdėt, jų lūpos užsiūtos. Jie viską sugeria. Kartais pasakau ir kokį riebesnį žodelį. Vaje. O tu rimtai įsiutęs. Ne, jie nesibaisi manimi. Žinokit, tai padeda. Jums reikės to. Privalot turėti, kas sugertų jūsų žaibus. Jei neturėsit, svilinsit visus, kas pasipainios kely.“

 

Vesdamas tarptautinės lyderystės akademijos mokymus nuolat pabrėžiu, kad lyderystė tai kiekvienam įgimtas talentas. Vieni ją apsisprendžia atskleisti, kiti – ne. Lyderystės talentas yra įgimta galia, kuri leidžia kiekvienam pasiekti neįtikėtinų laimėjimų tam tikroje srityje. Tačiau kai kurie vadovai piktnaudžiauja ta galia. Jie nepapildo savo energijos indo. Jų užsidegimas vizija šiandien blėsta. Bet gera žinia yra ta, kad Dievas nori ir gali iš naujo uždegti mūsų širdis. Jis mus veda ir rodo, į kokius tikslus turime šiandien susikoncentruoti, ir kokių atsisakyti. Jis nori, kad ir vėl degtume. Todėl norėčiau užbaigti šį savo straipsnį pastoriaus Veino Kordeiro maldos žodžiais: „Viešpatie Jėzau, štai susirinkome Tavo akivaizdoj. Prašome Tavęs: uždek mūsų širdis dar kartą. Atkurk savo tarnystę mumyse. Padėk pasirinkti teisingus nustatymus, kad įstengtume būti vyrai ir moterys, jaučiantys ir suvokiantys, kokia mums duota Dievo galia. Gebėjimas, kuriuo nevalia piktnaudžiaut, bet kurį reikia pasitelkt išmintingai. Kad paskutiniai metai būtų netgi dar geresni nei pirmieji. Uždek iš naujo deglą. Tegul mūsų širdys ir vėl liepsnoja.“

 

Noriu visus padrąsinti dalyvauti ir šių metų Pasaulinės lyderystės konferencijoje, kuri vyks 2012 m. lapkričio mėnesį Klaipėdoje ir Vilniuje. Jau trečius metus iš eilės rengiama konferencija DVD formatu suteikia ne tik naujų vadovavimo žinių, bet ir padrąsina atskleisti lyderystės talentą kiekviename žmoguje. Konferencijos pranešėjai tikrai neleis Jums nuobodžiauti. Jie patyrę, įkvepiantys, charizmatiški savo srities lyderiai. Dvi konferencijų dienos kupinos bendravimo bei diskusijų tarp įvairių sričių specialistų ir vadovų, kurie jaučia, kad turi dar daug neatskleisto potencialo savyje. Ta aplinka teikia naujo įkvėpimo siekti didelių tikslų ir išminties tame kelyje. Tai vieta, kurioje susitinka bendraminčiai ir pradeda naujus projektus. Iki susitikimo konferencijoje.

 

Kun. Rytis Gurkšnys SJ

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius

Vadovų koučeris


© 2016 VšĮ Tarptautinė lyderystės akademija